POLITICA DE CONFIDENTIALITATE
– Informare PRIVIND protectia datelor cu caracter personal –

Regulamentul UE 2016/679 privind Protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date (“Regulamentul”), aplicabil incepand cu data de 25 mai 2018, contine o serie de reguli care vizeaza asigurarea prelucrarii datelor cu caracter personal in conformitate cu drepturile si libertatile fundamentale ale persoanelor fizice cu scopul de a creste nivelul de protectie a datelor personale.

CINE PRELUCREAZA DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL

ENACHE PIRTEA & ASOCIATII S.p.a.r.l. („EPA”)  este o societate profesionala de avocati cu raspundere limitata care functioneaza in conformitate cu prevederile Legii nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat si ale Statutului profesiei de avocat.
EPA considera confidentialitatea datelor o componenta esentiala a activitatii desfasurate. Politica si practicile noastre de protejare a datelor se focuseaza pe procesarea, schimbul si stocarea corespunzatoare si legala a informatiilor cu caracter personal si totodata pe asigurarea confidentialitatii, integritatii si disponibilitatii.
EPA are sediul in Mun. Bucuresti, Str. Pictor Ion Negulici nr.32, Sector 1, tel. 0371 471 000, adresa de e-mail office@enachepirtea.ro.

PRINCIPII

Politica de protejare a datelor in EPA se bazeaza pe urmatoarele principii de protectie a datelor:
• Procesarea datelor personale se va face intr-o maniera legala, corecta si transparenta;
• Colectarea datelor personale se va face numai in scopuri specificate, explicite si legitime si datele nu vor fi procesate mai departe intr-o maniera incompatibila cu acele scopuri;
• Colectarea datelor personale va fi adecvata, relevanta si limitata la informatiile necesare scopului procesarii;
• Datele personale vor fi corecte si, acolo unde este necesar, actualizate;
• Se vor lua toate masurile necesare pentru a se asigura ca datele incorecte sunt sterse sau corectate fara intarziere;
• Datele personale vor fi pastrate intr-o forma ce permite identificarea persoanei vizate si pentru o perioada nu mai lunga decat cea in care datele personale sunt procesate;
• Toate datele personale vor fi pastrate confidential si stocate intr-o maniera ce asigura securitatea necesara;
• Datele personale nu vor fi distribuite persoanelor terte decat in cazul in care este necesar in scopul oferirii de servicii conform acordurilor;
• Persoanele vizate au dreptul de a solicita accesul la datele personale, rectificarea si stergerea acestora, impotrivirea sau restrictionarea de la procesarea datelor atat cat si de la dreptul portabilitatii datelor.

CARE SUNT DATELE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE

Datele cu caracter personal pe care le prelucram pot include:
• Informatii de contact, cum ar fi numele dumneavoastra, adresa postala, inclusiv adresa de domiciliu, adresa profesionala, numarul de telefon, numarul de telefon mobil, numarul de fax si adresa de e-mail;
• Informatii suplimentare prelucrate in situatia incheierii unui contract cu „ENACHE PIRTEA & Asociatii” sau comunicate in mod voluntar de catre dumneavoastra, cum ar: fi instructiuni acordate, plati efectuate, informatii privind orice chestiuni juridice, dispute, litigii sau alte actiuni in instanta in care sunteti implicat in orice calitate (inculpat, parte civila, persoana vatamata, parte responsabila civilmente, parat, reclamant, intervenient, avocat al partilor, consultant, expert etc.);
• In contextul serviciilor prestate putem, de asemenea, colecta si prelucra categorii speciale de date cu caracter personal, cum ar: fi date privind apartenenta la un sindicat, date de sanatate sau date privind condamnari penale si infractiuni.
Nu utilizam datele cu caracter personal pentru prelucrare automatizata si nici pentru a realiza profile. Nu luam niciodata decizii automate cu privire la datele pe care ni le furnizati. Utilizam mijloace tehnice pentru stocarea datelor in conditii de securitate.
Respectam si asiguram in mod strict secretul profesional. Nu dezvaluim datele decat pentru realizarea intereselor dumneavoastra legitime si indeplinirea obligatiilor legale.
Putem colecta date cu caracter personal cu privire la dumneavoastra de la o sursa terta, cum ar fi angajatorul dumneavoastra, alte societati sau persoane fizice cu care aveti legaturi, agentii guvernamentale, birouri de credit, furnizori de informatii sau servicii sau din arhive publice.

CARE SUNT PERSOANELE VIZATE

EPA proceseaza date ale persoanelor vizate, acestea putand fi clienti ori potentiali clienti, avocati colaboratori ori angajati. In toate cazurile, EPA ia masurile tehnice si organizatorice adecvate pentru prelucrarea datelor personale ale persoanelor anterior-indicate doar pentru perioada pentru care se justifica o astfel de prelucrare.

TEMEIURILE JURIDICE PENTRU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal va fi realizata pe baza unuia dintre urmatoarele temeiuri juridice:
• Prelucrarea este necesara in vederea respectarii unei obligatii legale a „ENACHE PIRTEA & Asociatii”;
• Prelucrarea este necesara pentru incheierea sau executarea unui contract la care dumneavoastra sunteti parte;
• Prelucrarea este necesara in vederea protejarii intereselor legitime ale dumneavoastra sau ale altei persoane fizice;
• Prelucrarea este necesara in scopul intereselor legitime ale „ENACHE PIRTEA & Asocaitii” sau ale unui tert (ex. cand prelucrarea este necesara pentru executarea unui contract la care este parte organizatia dumneavoastra), cu exceptia cazurilor in care interesele sau drepturile si libertatile dumneavoastra fundamentale prevaleaza asupra acestor interese;
• In cazul categoriilor speciale de date, prelucrarea se va face daca, pe langa un temei juridic general de prelucrare a datelor, vor fi intrunite si una dintre urmatoarele conditii specifice de prelucrare:
⎫ a fost obtinut consimtamantul persoanei vizate;
⎫ avem o obligatie legala de prelucrare a acestor categorii de date;
⎫ prelucrarea este necesara pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta.
Cand dispozitiile legale aplicabile impun consimtamantul dumneavoastra prealabil si explicit pentru Prelucrarea unor Categorii speciale de date cu caracter personal, vom prelucra datele respective doar in temeiul consimtamantului dumneavoastra prealabil si explicit.

SCOPURILE IN CARE VA PRELUCRAM DATELE CU CARACTER PERSONAL

Va putem folosi datele cu caracter personal in urmatoarele scopuri („Scopuri Permise”):
• Oferirea de servicii juridice, inclusiv consultanta juridica ori asistare/reprezentare juridica in fata instantelor de judecata, tribunale arbitrale sau alte autoritati competente;
• Comunicarea cu dumneavoastra pentru a va informa in permanenta in legatura cu evolutia serviciului solicitat;
• Gestionarea si administrarea relatiei contractuale cu clientii nostri;
• Respectarea obligatiilor noastre legale (cum ar fi obligatii in materia combaterii spalarii banilor si finantarii actelor de terorism, obligatii de raportare catre autoritatile fiscale);
• In scopul respectarii hotararilor judecatoresti si exercitarii si/sau apararii drepturilor si intereselor noastre;
• Indeplinirea obligatiilor legale instituite de lege in sarcina avocatilor, inclusiv tinerea evidentelor profesionale;
• In orice scop aferent si/sau auxiliar oricarora dintre cele de mai sus, sau in orice alt scop pentru care datele dumneavoastra cu caracter personal ne-au fost furnizate, cu respectarea legislatiei aplicabile.

PASTRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

ENACHE PIRTEA & Asociatii a implementat masuri tehnice si organizatorice pentru organizarea procesului si a criteriilor specifice pentru pastrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal.
Vom inceta prelucrarea datelor cu caracter personal atunci cand nu mai sunt necesare in mod rezonabil in Scopurile Permise, ori atunci cand va retrageti consimtamantul (daca este cazul) si (i) nu mai exista motive legitime si imperioase care justifica prelucrarea in continuare de catre ENACHE PIRTEA & Asociatii (inclusiv obligatia legala a ENACHE PIRTEA & Asociatii de a continua sa stocheze datele respective) si care prevaleaza asupra intereselor, drepturilor si libertatilor dumneavoastra sau (ii) daca nu ne mai sunt necesare in vederea constatarii, exercitarii sau apararii unui drept in instanta.

TRANSFER DATE CU CARACTER PERSONAL

Datele cu caracter personal pot fi transmise catre:
⎫ Avocati pledanti, mediatori, notari publici, executori judecatoresti, consultanti sau experti, in cazul in care transmiterea datelor este impusa prin obiectul lucrarilor aferent cauzei dumneavoastra;
⎫ Instante de judecata, autoritati de aplicare a legii, autoritati de reglementare sau avocati sau alte persoane daca se dovedeste necesar in mod just in vederea constatarii, exercitarii sau apararii unui drept;
⎫ Societati care presteaza servicii impotriva spalarii banilor, reducerii riscului de credit si in alte scopuri de prevenire a fraudelor;
⎫ Orice tert caruia ii cesionam sau novam orice drepturi sau obligatii, in conditiile legii;
Datele sunt prelucrate in principal in cadrul Uniunii Europene. Nu are loc transferul datelor prin vanzare, inchiriere sau schimb. Daca EPA transmite datele unor terti pentru executarea unui serviciu, acestia sunt obligati sa respecte prevederile GDPR UE (articolul 28) sau alte prevederi legale privind confidentialitatea.
In principiu, EPA nu transmite datele cu caracter personal unor terte parti, cu exceptia cazului in care persoanele in cauza si-au dat consimtamantul sau exista o obligatie legala de a transmite date.

PERIOADA DE RETENTIE

Datele cu caracter personal prelucrate vor fi pastrate doar cat este necesar, pe durata relatiei dumneavoastra stabilita cu EPA precum si ulterior pentru perioadele de retentie impuse de legislatia aplicabila. In cazul in care se initiaza o actiune in instanta, datele cu caracter personal pot fi pastrate pana la finalul acestei actiuni, inclusiv eventualele perioade de apel sau recurs, iar apoi vor fi sterse sau arhivate.
La expirarea perioadei de retentie sau la exercitarea unui dintre drepturile dumneavoastra, in conformitate cu legea, vom elimina/sterge datele dvs. cu caracter personal din sistemele si evidentele noastre si/sau vom lua masuri pentru a le anonimiza, astfel incat sa nu mai puteti fi identificat in baza acestora.

PLANGERI

Persoanele vizate au dreptul sa adreseze o plangere legata de procesarea datelor lor personale. Toate intrebarile si plangerile vor fi prelucrate de catre persoana de contact in timp util si in concordanta cu procedurile interne.
In cazul improbabil in care clientii au suferit daune din cauza incalcarii drepturilor conform politicii de protectie a datelor personale si EPA nu a tratat plangerea in mod corespunzator, clientii au posibilitatea de a trimite o plangere autoritatii competente.
Plangerile pot fi trimise la adresa de e-mail: office@enachepirtea.ro.

CUM PROTEJEAZA EPA DATELE PERSONALE?

EPA ia masurile de precautie tehnice si organizatorice adecvate pentru a asigura securitatea datelor personale prelucrate. Datele sunt protejate cu atentie impotriva pierderii, distrugerii, falsificarii, manipularii si accesului sau dezvaluirii neautorizate. Personalul si partenerii EPA sunt obligati sa mentina confidentialitatea datelor cu caracter personal si sunt instruiti cu privire la modul de tratare a datelor. Securitatea sistemelor informatice utilizate este monitorizata in mod regulat.

DREPTURILE DUMNEAVOASTRA IN LEGATURA CU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Dreptul de acces – reprezinta dreptul dumneavoastra de a obtine din partea Societatii o informare daca prelucreaza sau nu datele dumneavoastra cu caracter personal si, in caz afirmativ, categoriile de date prelucrate si modalitatea in care sunt prelucrate datele.
Dreptul la rectificare – reprezinta dreptul dumneavoastra de a obtine de la Societate, fara intarzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care va privesc.
Dreptul la stergerea datelor – reprezinta dreptul dumneavoastra de a solicita stergerea datelor personale atunci cand: (i) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; (ii) va retrageti consimtamantul pe baza caruia prelucram datele; (iii) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; (iv) datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale care revine Societatii.
Dreptul la restrictionarea prelucrarii – reprezinta dreptul dumneavoastra de a restrictiona prelucrarea datelor in urmatoarele situatii: (i) dumneavoastra contestati exactitatea datelor; (ii) prelucrarea este ilegala, iar dumneavoastra va opuneti stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea utilizarii lor; (iii) Societatea nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar dumneavoastra le solicitati pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta.
Dreptul la portabilitatea datelor – reprezinta dreptul dumneavoastra de a primi datele cu caracter personal care va privesc si care sunt prelucrate de Societate.
Dreptul la opozitie – In orice moment, aveti dreptul de a va opune prelucrarii datelor dvs. cu caracter personal daca prelucrarea se realizeaza in scopul executarii unei sarcini indeplinite in interes public sau este necesara in scopul interesului legitim al Societatii.
In cazul in care veti decide exercitarea acestui drept, Societatea nu va mai prelucra datele cu caracter personal, cu exceptia cazului in care demonstreaza ca are motive legitime si imperioase sau obligatii legale care justifica prelucrarea si care prevaleaza asupra intereselor, drepturilor si libertatilor persoanei vizate sau ca scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta.
Daca doriti sa va exercitati drepturile mentionate mai sus, va rugam sa ne contactati, folosind urmatoarele detalii de contact:
• Str. Ion Negulici nr. 32, Sector 1, Bucuresti, Romania
• E-mail: office@enachepirtea.ro
• Fax: 0371 607 160
Pentru a ne conforma obligatiilor legale ce ne revin, de asigurare a securitatii si confidentialitatii a datelor, atunci cand va exercitati unul dintre drepturile de care beneficiati in calitate de persoana vizata, este posibil sa va cerem sa va dovediti identitatea sau orice alte informatii necesare pentru a verifica faptul ca solicitarea vine din partea persoanei vizate relevante.
Vom lua in considerare toate solicitarile si plangerile pe care le primim si va vom transmite un raspuns cu respectarea termenelor prevazute de lege. Daca nu sunteti multumit de raspunsul nostru sau considerati ca prelucrarea este facuta cu incalcarea legislatiei aplicabile, puteti formula o plangere la autoritatea de supraveghere a datelor din Romania: Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal – cu sediul in Bd. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Bucuresti, Romania.